Praktisch

Definitie:

Diensten specifiek gericht om het praktische, dagelijkse leven hanteerbaar te houden en/of te maken.

Doel:

Het tijdelijk ondersteunen in of overnemen van praktische zaken zodat u zich kan richten op zowel lichamelijk als psychisch herstel. Er wordt gestreefd naar zelfredzaamheid en zo nodig worden vaardigheden versterkt en/of nieuwe vaardigheden aangeleerd. Als dit niet mogelijk blijkt dan wordt er gezocht naar een voor u passende oplossing.

Als u in een zodanig kwetsbare positie komt te zitten dat u bepaalde handelingen voor een korte danwel langere periode niet kunt verrichten dient hier zeer zorgvuldig en integer mee te worden omgegaan.

Aanbod:

  • Administratieve dienstverlening
  • Boekhoudkundige dienstverlening
  • Organiserende dienstverlening
  • Ondersteuning in de administratieve afwikkeling bij een overlijden, ontslag, echtscheiding.
  • Aanvragen van toeslagen (Belastingdienst), kwijtscheldingen (gemeentelijke- en waterschapsbelasting, etc.)

Kennis en kwaliteit:

Wij bieden u ervaring aan in:

Financieel Management BTW / LB aangiftes Project facturatie
Personeelszaken Verzuimmanagement Commerciële administratie
Debiteurenadministratie Crediteurenadministratie Assurantie beheer
Praktijkdiploma Boekhouden Computerboekhouden Account View
Exact (DOS en Windows) Snelstart Microsoft Windows XP
Microsoft Word Microsoft Excel Outlook / GEOS

Overlijden:
Als de overledene altijd degene is geweest die de gezins- en/of bedrijfsadministratie voor haar of zijn rekening heeft genomen betekent het een extra zware belasting voor de nabestaanden om dit op zich te moeten nemen en kan dit zelfs problematisch zijn. Deze dienstverlening ondersteunt en ontlast.

Ontslag:
Er moet geaccepteerd worden dat de arbeidsrelatie is beëindigd met alle psychische en financiële gevolgen van dien. Deze dienstverlening ondersteunt en ontlast.

Echtscheiding:
Er moet geaccepteerd worden dat een relatie is beëindigd met alle psychische en financiële gevolgen van dien. Deze dienstverlening ondersteunt en ontlast.

Contacten die onderhouden dienen te worden kunnen o.a. zijn:
Bank / Belastingdienst / Notaris / Verzekeraar / Hypotheekverstrekker / (Ex-)werkgever / Pensioenfonds / UWV / Advocaat / Mediator / Gemeente / Woningbouwvereniging / Instanties / Verenigingen / Contributies / Abonnementen / etc.

Begeleiding op locatie

Er bestaat de mogelijkheid tot ondersteuning op locatie waarbij te denken valt aan huisbezoeken en/of het meegaan naar instanties.

Kleine klaproos