Fysiek

Definitie:

Lichaamsgerichte therapie heeft als uitgangspunt dat er samenhang is tussen lichaam, gedachten, emoties en gevoelens. Als de psyche niet in balans is kan dit resulteren in lichamelijke klachten zoals bijvoorbeeld een gevoel van stress, een gespannen houding, rugpijn, hoofdpijn, buikpijn, spierpijn etc.


Doel:

Het werken aan het herstel of accepteren van een lichamelijke beperking wordt bereikt door een fysieke behandeling en/of ontspanningsoefeningen.

Als psychische klachten genegeerd worden, bewust danwel onbewust, kunnen zich op de korte danwel lange termijn psychosomatische klachten manifesteren. Om een voor wat betreft de fysieke klachten zo optimaal mogelijk resultaat te kunnen behalen dient er inzicht verkregen te worden in de wisselwerking tussen lichaam en geest.

Aanbod:

Zie verder o.a. www.yoga-aot-studiobalans.nl / www.methodevandixhoorn.com www.ademtherapie-aos.org / www.DoIn-Balans.nl

Yoga, stoelmassage, meditatie, ademhalingstechniek

Stoelmassage: Deze fysieke behandeling kan worden ingezet in die situaties waarin het moeilijk is of wordt om gevoelens en gedachten te kunnen uiten. Het is een zachte, vriendelijke manier om aan de ene kant fysieke ontspanning te bereiken en anderzijds het vertrouwen tussen hulpvrager en hulpverlener te verdiepen.

Ademhalingstechniek: Met de Adem- en Ontspanningstherapie (AOT) krijgt u inzicht hoe u met spanning omgaat en u leert deze te reguleren. Er wordt gewerkt met de methode van Dixhoorn. De grondlegger, dr. J.J.van Dixhoorn, is arts en opleider. Hij heeft de AOT methode ontwikkeld en wetenschappelijk getoetst.

Ademtherapie: hierdoor wordt de natuurlijke- en ontspannen adembeweging hersteld.

Ontspanningstherapie: hierdoor ontstaat bewustwording van lichamelijke- en mentale gespannenheid.

Yoga: Dit zijn fysieke oefeningen die in samenwerking met aandacht en ademhalingstechniek een positieve uitwerking hebben op lichaam en geest. Yoga leert u weer bewust te worden van uw lichaam en er vertrouwd mee te zijn. U gaat uzelf weer (her)kennen. Yoga oefeningen kunnen aangepast worden aan leeftijd en gestel en kan zodoende door iedereen beoefend worden.

Meditatie: Spirituele oefeningen leren u uw gedachten en gevoelens te observeren en accepteren. Uw gedachtenstroom komt tot rust waardoor u kalmeert en ontspant.

Kleine klaproos