Diensten

Om de voor u meest geschikte begeleiding te kunnen verstrekken bieden wij diverse diensten aan.

Tijdens een intakegesprek worden uw hulpvraag, klachten en wensen besproken. Er wordt gekeken naar wat er in uw individuele situatie het beste toegepast kan worden. Het is ook mogelijk voor u een voorkeur uit te spreken voor één of meerdere specifieke dienst(en).

Op basis van het geheel stellen wij een begeleidingstraject voor en doen wij u een aanbieding.

Als tijdens de begeleiding blijkt dat de gekozen dienst(en) niet toereikend is of zijn om aan uw hulpvraag te voldoen zal er in overleg gekeken worden naar een aanpassing in het gekozen traject.

Het pakket aan diensten dat tijdens de begeleiding wordt geboden is zeer flexibel. Het wordt toegespitst op wat u specifiek nodig heeft en is derhalve in allerlei combinaties mogelijk! In verband met transparantie maken wij om deze reden dan ook geen onderscheid in deze diensten en hanteren een vast tarief.

Uurtarief In uitzonderlijke situaties kunt u een passende aanbieding aanvragen. Psychosociaal, praktisch, fysiek, creatief

Kleine klaproos