Creatief

Definitie:
Een vorm van hulpverlening waarbij door middel van diverse creatieve technieken een uitingsvorm wordt aangeboden.

Doel:

Het onder ogen zien en erkennen van problemen om deze vervolgens in gang te zetten middels processen van acceptatie, verandering en persoonlijke ontwikkeling. Het kan inzicht geven in innerlijke conflicten en verwerking bevorderen.

Creatieve waarden

Ons menselijke bestaan is tijdelijk en eindig, wat is de zin ervan? Er wordt aandacht besteed aan de (nieuwe) levenssituatie om deze te realiseren en aanvaarden.

Zin - Betekenis - Zingeving
Eén van de manieren waarop Zin in het leven gevonden kan worden is door de zgn. creatieve waarden die door scheppende arbeid verwezenlijkt kunnen worden. Tijdens het creatief bezig zijn kunt u zich zodanig in de activiteit verliezen dat u op dat moment even alle zorgen kunt vergeten.

Aanbod

Een kleine greep uit het aanbod. Zie verder o.a. www.beeldendopweg.nl

Schilderen, speksteen bewerken, mandala tekenen, Autobiografisch schrijven

Autobiografisch schrijven: U krijgt inzicht in de aard van eigen ervaringen, identiteit en levensbeschouwing door het lezen en schrijven van een (spirituele) autobiografie en levensbalans.

Mandala tekenen: De psycholoog en psychiater Carl Gustav Jung (1875-1961) introduceerde het begrip mandala in de therapie. Het onbewuste heeft volgens hem iets te zeggen en in deze vorm is de mandala een spiegel van het zelf. Door de symmetrische geometrische vorm en kleurgebruik wordt de aandacht automatisch op het midden van de mandala gericht en daarnaast symbolisch op u zelf.

Kleine klaproos