Bedrijven

Wij richten ons op preventief ziekteverzuim en bieden u diverse diensten aan. Een mens draagt zijn rugzak 24 uur per dag met zich mee, ook naar het werk. Als draaglast en draagkracht bij een werknemer niet meer in balans is komt ziekteverzuim om de hoek kijken.

Een zorgzame investering in uw medewerker getuigt van visie en is een verstandige investering die zich zowel op de korte als lange termijn zal terugverdienen. Een werkgever die oprechte interesse en betrokkenheid aan haar of zijn medewerker laat blijken en deze daardoor het gevoel geeft erkend te worden werkt constructief aan een goede arbeidsrelatie.

Een gelukkige werknemer is productiever, gemotiveerder en enthousiaster. Zowel het sociale belang van de verhouding werkgever t.o.v. werknemer als reductie van de kosten die ziekteverzuim met zich meebrengt is hiermee gediend. Zowel werkgever als werknemer dragen verantwoordelijkheid maar u als werkgever heeft extra invloed door een actief personeelsbeleid te voeren.

Preventieve begeleiding:


Een met regelmaat terugkerend spreekuur is een efficiënte methode. In een oplossingsgerichte sfeer structureel aandacht geven aan een werknemer werkt bevorderend voor het welzijn. Onder waarborg van privacy zal ook het belang van u als werkgever aandacht krijgen. Als een werknemer meer specifieke begeleiding nodig heeft kan in overleg met u een individueel begeleidingstraject geboden worden. Voor wat betreft de frequentie van een spreekuur is het belangrijk evenwicht te vinden tussen een optimale preventieve werking alsmede de daaruit voortvloeiende kosten. Vanuit deze optiek kan het zinvol zijn zowel uw ziektekostenverzekeraar als die van de werknemer in het preventieve karakter van het spreekuur te betrekken.


Verzoek werknemer:


U kunt de werknemer de faciliteit bieden om een individuele afspraak met ons te maken. Begeleiding kan zodoende snel en effectief ingezet worden wat een eventueel ziekteverzuim in gunstige zin kan beïnvloeden.


Noodzakelijke begeleiding:


Bij ziekteverzuim kan een werknemer door uw bedrijf aangemeld worden voor een intakegesprek. Door het disfunctioneren te analyseren en beschouwen kan er effectieve hulp worden geboden waardoor een herstel van de werknemer in positieve zin kan worden beïnvloedt.


Wij bieden graag maatwerk waarin een optimale samenwerking met de arboarts alsmede reguliere gezondheidszorg vanzelfsprekend voorop staat.


Wij beschouwen ons als een onafhankelijke partij. Dit houdt in dat een samenwerking alleen op basis van wederzijdse vrijwilligheid van werkgever én werknemer tot stand wordt gebracht. Dat is de optimale basis om een hulpverleningstraject aan te gaan.


Voor een afspraak of offerte kunt u vrijblijvend contact opnemen.
Telefoon: 06 - 2055 1091
Contactpersoon: Mw. I.C.A.van Leijen-Kaag
E-mail: info@lifecares.nl

Relevante onderzoeksgegevens ten aanzien van ziekteverzuim kunt u vinden onder de navolgende links:
www.cbs.nl - arbeid en sociale zekerheid / gezondheid en welzijn
www.mkb.nl - ziekteverzuim

Kleine klaproos