Welkom bij Life cares

Wij bieden professionele begeleiding & dienstverlening op het psychische en praktische vlak.

Het leven is complex, het kan prachtig zijn maar soms ook ontzettend lastig. Iedereen kan in het leven te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld:

Ontslag - Ziekte - Ongewenste kinderloosheid - Echtscheiding - Overlijden

Verlies en rouw betekent afscheid nemen van een situatie of persoon waarvan gehouden werd. Dit dwingt tot heroriëntering op het leven. De nieuwe levenssituatie moet aanvaard worden. Hoe vindt je de zin en zingeving van je leven weer terug?

Verleden, heden, toekomst

Gespecialiseerd in verlies- en rouwverwerking willen wij mensen bijstaan die vastlopen in hun rouwproces, waarbij aandacht en (h)erkenning is voor emoties, gedachten en ervaring. Hen helpen meer grip op hun leven te krijgen, leren om te gaan met situaties en gevoelens. Om te beogen dat de draad van het leven weer kan worden opgepakt.

Een verlies- en rouwbegeleider is bij uitstek de persoon waarbij men een rouwproces kan doorleven, waardoor het verlies geďntegreerd wordt in het dagelijkse leven op een zodanige manier dat het leven weer zin en glans krijgt.

"Life cares is not only for you, Life cares is for everyone"

Kleine klaproos